Bundestag – Alsenblock

Nemecký
spolkový
parlament

Mobilier Group realizoval v projekte
Alseblock – Bundestag 1140 kancelárií
a 13 zasadačiek, kongresových sál
a parlament

Kontrolný deň na stavbe
Alseblock – Bundestag – D. Vido
a architekt M. Zikmund

Kancelária
kancelára

Vládne budovy Alsenblock

Mobilier Group aplikoval
na zariadení parlamentu
unikátnu svetovú
technológiu, ktorou dosiahol,
že všetky zasadacie stoly
v kruhových výsečiach
pôsobia, akoby boli vyrobené
z jedného – jediného
veľkého kusa dreva.