Golden Well
Prague

Majitelia hotelov Aria a Zlatá studna Praha sa na základe výborných skúseností s Mobilier Group a s jeho predchádzajúcou dodávkou interiérov do ich hotelov z roku 2003 rozhodli poveriť Mobilier Group aj novou dodávkou pre ich hotely v rámci roku 2018.

 The Hall of Fame recognises the only 16 properties
to have won a Travelers‘ Choice for Hotels Award
for 10 years in a row.