Interiéry hotela boli kompletne zrealizované v javorovom dreve. V niektorých častiach Hiltonu bolo potrebné toto drevo upraviť na vzhľad čerešňového dreva morením, čo je pre akúkoľvek kvalitnú výrobnú spoločnosť vždy problém. Javorové drevo upravované morením, na rozdiel od iných drevín, zostáva nehomogénne – fľakaté. Mobilier Group upravoval javorové drevo v špeciálnych tlakových autoklávoch a tak dosiahol doposiaľ nepoznaný, vysoko kvalitný a homogénny javorovo-orechový hybrid.

Hilton Sofia