MOHIG®

Združenie MOHIG® (Mobilier Hotel Interior Group®) je odpoveďou na progresívne  požiadavky  súčasného moderného investora v oblasti výnimočných hotelových projektov. Jedinečné projekty a ich prevádzkovanie vyžadujú, aby ich realizovala spoločnosť, ktorá v sebe združuje  výborné referencie s riadením a dodávkou prác a služieb pre hotely na kľuč. Táto kombinácia je to jediné, čo poskytne investorovi garanciu  kvality celého projektu.

Združenie MOHIG®

Združenie MOHIG® (Mobilier Hotel Interior Group®) je odpoveďou na progresívne  požiadavky  súčasného moderného investora v oblasti výnimočných hotelových projektov.

Jedinečné projekty a ich prevádzkovanie vyžadujú, aby ich realizovala spoločnosť, ktorá v sebe združuje  výborné referencie s riadením a dodávkou prác a služieb pre hotely na kľuč. Táto kombinácia je to jediné, čo poskytne investorovi garanciu  kvality celého projektu.

Mobilier Group, s.r.o.. garantuje  kvalitu jednotlivých výrobkov a prác dodaných, ako v množstve tak aj v čase. Náš zákazník hľadá dodávateľa, ktorý je schopný dodať projekt, alebo jeho časti  v najvyššej možnej kvalite a tomu zodpovedajúcej najvýhodnejšej cene.

Projekty sú pripravované podľa potreby investorov, či už máme zadanie na design, budget alebo inovácie.

Pre naplnenie práve týchto požiadaviek investorov vzniklo v roku 2007 Združenie elitných výrobcov a poskytovateľov nadštandardných  služieb pri dodávkach interiérov hotelov “ na kľúč “  – Mobilier Hotel Interior Group ( MOHIG®). Od roku 2017 združenie MOHIG® rozšírilo svoju pôsobnosť aj v medzinárodnom – globálnom meradle.

Výsledkom, spoločnej činnosti elitných výrobcov pod záštitou Mobilier Group, s.r.o. je synergia, prinášajúca vysokú odbornosť, efektivitu práce, inovácie a technické know – how podporené kreativitou svetoznámych dizajnérov.

Koordinátorom MOHIG® je spoločnosť Mobilier Group, s.r.o..

Presvedčením Mobilier Group, s.r.o.. a zároveň jeho záväzkom voči partnerom vždy bolo  je a bude, aby nami dodávané projekty dostával investor za čo  najvýhodnejšiu cenu priamo od jednotlivých výrobcov v hospodárnom, jednostupňovom riadiacom režime centrálne riadenom cez organizačnú zložku MOBILIER Project Management zastupujúcu vybraných skúsených projektových manažérov.

O najkreatívnejšie technologické riešenia a dosiahnutie  najvyššej možnej kvality pretavenej do výrobných výkresov sa stará Inovačné centrum spoločnosti Mobilier Group, s.r.o.. . V tejto organizačnej zložke združuje medzinárodný team kreatívnych technológov, inovátorov a skúsených spolupracovníkov z technickej prípravy výroby, vedecké inštitúcie a katedry odborných vysokých škôl. Práve tu sa rodia výrobné výkresy, ktoré sú podkladmi pre činnosť členov združenia MOHIG.

Oblasti pôsobnosti združenia MOHIG®:

Building – wiring – ironmongery

Sanitary  – bathrooms

Floor  & wall  ( carpets , wallpapers, paitings…)

Metal

Glass

Lights

Accesories (soe, audio-video – artwork)

Joinery (atypical production from drawigs  – wood, glass , metal)

Furniture (upholstery, chairs, armchairs, sofas, design products)

Inovačné centrum (mock-up rooms, centrálny nákup vstupov)