Hotel
Kempinski H12
Prague

Všetky povrchy drevených častí interiérov tohoto hotela boli upravované super odolnými akrylátovými lakmi. Táto povrchová úprava dáva prevádzkovateľovi hotela istotu, že sa nábytok nepoškodí ani vplyvom chemického pôsobenia a ani vplyvom inak bežného mechanického poškodenia.