Aria Hotel
Prague

by Library Hotel Collection


1st place – Most Luxurious in Czech Republic 2016
1st place – Most Luxurious in Czech Republic 2015
1st place – TOP 25 Hotels in Czech Republic 2014
4th place – Best Luxury Hotel of the World 2011
1st place – Best Luxury Hotel of the World 2009


Czech Republic’s Leading Boutique Hotel 2007
Czech Republic’s Leading Hotel 2006


Reader’s Choice Award 2016 (#4 in Central Europe)

Interiéry hotela sú vyrobené z luxusného orechového masívu. Tento masív bol strojno-technologicky upravený tak, že povrch orecha bol tvarovaný do špeciálnych kaniel. Túto jedinečnú technológiu má patentovanú Mobilier Group. Práve tento patent umožňuje upraviť cenu realizácie v prospech investora o tretinu nižšie, než akú by dosiahla akákoľvek iná relevantná výrobná spoločnosť dodávajúca orechový interiér vyrábaný tradičnou formou.